Klizanje na Ljubostinji

1929. godine

Klizanje na Ljubostinji

Sa leva na desno: Bata Jevtić, Ljubica Vilotijević, Mile Tomić, Ljubica Jevtić, Danka Tomić, Đoka Viotijević i Zora Matić. Iz zbirke porodice Matić.

Komentari

Klizanje na Ljubostinji | 24.04.2008 u 19:37

Upišite svoj komentar