Valjevac ličnost godine

Plaketa Ljubomir Nenadović koja se dodeljuje Valjevcu ličnosti godine

Plaketa Ljubomir Nenadović koja se dodeljuje Valjevcu ličnosti godine

Po ustaljenoj praksi, Revija „Kolubara” bira Valjevca ličnost godine svakog 11. januara, na dan osnivanja Izdavačkog preduzeća „Kolubara”.

Istovremeno podsećamo da za Valjevca ličnost godine konkurišu uspešni industrijalci i zemljoradnici, zanatlije i trgovci, đaci i profesori, političari i sveštenici, umetnici i sportisti, naučnici i novinari. Konkurišu Valjevci svih zanimanja, bez obzira na pol, starost i prebivalište, bez obzira na politička i druga ubeđenja.

Priznanje Valjevac ličnost godine proglašava se na početku svake nove godine za proteklu kalendarsku godinu i uvek se dodeljuje samo jednoj osobi.

Dobitniku ovog počasnog zvanja pripada, kao trajan spomen, plaketa sa likom Ljubomira P. Nenadovića, rad keramičara Milovana Blažića.

PRAVILA

Akciju Valjevac - ličnost godine organizuje Redakcija Revije „Kolubara” držeći se ovih svojih pravila

1 Valjevcima smatramo sve sadašnje stanovnike šest opština Valjevskog kraja (Valjevo, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub), a takođe i nekadašnje žitelje ovog kraja koji se, u određivanju svog zavičajnog opredeljenja, izjašnjavaju kao Valjevci.

2 Za Valjevca - ličnost godine konkurišu uspešni industrijalci i zemljoradnici, zanatlije i trgovci, đaci i profesori, političari i sveštenici, umetnici i sportisti, naučnici i novinari; konkurišu Valjevci svih zanimanja, bez obzira na pol, starost, prebivalište, političko i drugo ubeđenje.

3 U red uspešnih Valjevaca, kandidata za ovu počast, Valjevci se uključuju svojim sveukupnim delovanjem tokom jedne godine. Nema, prema tome, potrebe za sopstvenim kandidovanjem a ni potrebe da uspešne Valjevce kandiduje bilo ko drugi, pojedinac ili institucija.

4 Listu kandidata utvrđuje Žiri Revije „Kolubara” a između njih bira Valjevca - ličnost godine. Pored sopstvenog uvida u postignuća Valjevaca tokom jedne godine Redakcija može, pred donošenje sopstvene odluke o Valjevcu - ličnosti godine, sprovoditi ankete i ispitivanja javnog raspoloženja kao pomoćnih metoda pri utvrđivanju kandidata za Valjevca - ličnost godine.

5
Priznanje Valjevac - ličnost godine proglašava se na početku svake godine za proteklu kalendarsku godinu i uvek se dodeljuje samo jednom licu.

6
Konačnu odluku Žiri donosi na sednici koja se održava 11. januara (dan osnivanja Izdavačkog preduzeća „Kolubara”). Sastav Žirija utvrđuje Redakcija revije „Kolubara”, a njegovu sednicu zakazuje i njom predsedava glavni i odgovorni urednik Revije.

7
Dobitniku počasnog zvanja Valjevac - ličnost godine dodeljuje se, kao trajni spomen, plaketa sa likom Ljubomira P. Nenadovića. Plaketa se uručuje na javnoj svečanosti u Valjevu.

8
Redakcija Revije „Kolubara” se obavezuje da će se starati o što širem publicitetu sopstvenog priznanja i predstavljanju ličnosti - nosioca ovog zvanja.

9
Pravila o Akciji Valjevac - ličnost godine donela je Redakcija Revije „Kolubara” na sastanku održanom 2. februara 1995. godine.