Akcije

Izdavačko društvo Kolubara organizuje promocije svojih izdanja, a povremeno i tribine, gostovanja, književne večeri itd. Takođe organizuje i svečana uručenja plakete "Ljubomir Nenadović" ličnosti koja je izabrana za Valjevca - ličnost godine.

Za Valjevca ličnost godine konkurišu uspešni industrijalci i zemljoradnici, zanatlije i trgovci, đaci i profesori, političari i sveštenici, umetnici i sportisti, naučnici i novinari. Konkurišu Valjevci svih zanimanja, bez obzira na pol, starost i prebivalište, bez obzira na politička i druga ubeđenja.

Priznanje Valjevac ličnost godine proglašava se na početku svake nove godine za proteklu kalendarsku godinu i uvek se dodeljuje samo jednoj osobi.