Edicija Selo

Edicija Selo predstavlja kolekciju knjiga o selima Valjevskog kraja. Do sada su objavljena izdanja o Ključu, Krčmaru i Virovcu, a u pripremi je publikacije o selima Rajković, Vrtiglav, Miličinica, Velika Marišta, Brezovica i Komanice.

Ova izdanja objavljujemo kako samostalno, tako i u u zajedništvu sa ličnostima zaintersovanima da njihov zavičaj dobije lepu i prigodnu knjigu.