Edicija Godišnjak Selo Sanković

Selo Sanković - grb

Selo Sanković - grb

Jedino selo u Srbiji koje ima svoj godišnjak je selo Sanković. Osim raznovrsnih priloga o ljudima i događajima vezanim za Sanković, svaka sveska donosi i dodatak. Do sada su tako štampani

  • telefonski imenik Sela Sanković
  • karta Sankovića
  • vodič kroz sankovačke familije
itd.