Revija Kolubara

Revija „Kolubara” izlazi svakog prvog u mesecu. Pokrenuta 1. maja 1994. godine kao Revija Valjevac, od početka 1996. izlazi sa sadašnjim imenom. Zaključno sa 1. decembrom 2007. objavljena su 164 broja.


Revija „Kolubara” je član Asocijacije Lokal press čije je sedište u Kragujevcu.

Rubrike: Ars vivendi (karikature Dušana Arsenića); Ovo vreme; Listanje kalendara (hronika Ljiljane Kecojević); Prilike; Valjevski šetač (Ljiljana Ljiljak); Ljudi; Biti Valjevac; Eks libris...

Stalna akcija – Valjevac ličnost godine (proglašenje 11. januara, na dan kada je osnovano ID „Kolubara”).

Glavni i odgovorni urednik: Zdravko Ranković

Urednici: Radoš Glišić i Branko Vićentijević

Redakcija: Miroslav Jeremić (fotografija), Ljiljana Kecojević, Vigor Majić i Ljubinko Ranković (internet izdanje)

Sekretarijat: Spomenka Urošević

Kompjuterska priprema: Nikola Petrović

Telefoni: (+381 14)290.370, 290.371

E-mail: [email protected]

Format 15,5 x 24 cm. Prosečan broj strana: 52.